Disclaimer ERPvergelijken.be

Versie geldig vanaf: 7 september 2017


Het onderstaande is van toepassing op de website van ERPvergelijken.be. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en zijn toepasselijkheid.

ERPvergelijken.be spant er zich voor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

ERPvergelijken.be is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

ERPvergelijken.be mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. ERPvergelijken.be is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

ERPvergelijken.be is te allen tijden gerechtigd schriftelijke informatie of overige uitingen te wijzigen, aan te vullen en dergelijke.

ERPvergelijken.be behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.

U zult ERPvergelijken.be beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.