Terug naar het ERP software overzicht

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Systeem informatie
 3. Alle functionaliteiten
 4. Meer informatie aanvragen

Wilt u meer informatie over Ridder iQ?

Informatie aanvragen
Systeem:

Ridder iQ

Voor B2B-productiebedrijven - meestal klantordergestuurd - werken wij met Ridder als standaardpakket en optimaliseren we vooral deelfacetten.

DE JOROSOFT AANPAK: A CHALLENGE FOR BOTH OF US
Gesterkt door onze knowhow en onze expertise opgebouwd sinds 1995 is het onze ambitie om de voortdurende evolutie die ook uw productieapparaat ongetwijfeld ondergaat, in goede banen te leiden. Een uitdaging voor u en voor ons. Het Jorosoft-team denkt strategisch met u mee en door onze procesbegeleiding worden de bijsturingen vakkundig geïmplementeerd voor een verdere automatisering en optimalisering.

Leverancier:

Jorosoft

Jorosoft specialiseert zich in bedrijfsautomatisatie voor productiebedrijven met aangepaste software. Dagelijks zetten wij onze knowhow en opgebouwde expertise in om de verschillende processen in uw bedrijf te automatiseren en op elkaar af te stemmen.

Vanuit de realiteit van uw productie en uw business logica, denken wij strategisch met u mee en implementeren en begeleiden we de automatisatie die aangewezen is. U wint zo niet alleen aan productiviteit, maar ook aan efficiëntie en rendabiliteit.

Onze kernwaarden

 • Vertrouwen: de analyse van bedrijfsprocessen kan alleen verlopen via een open communicatie en een wederzijds vertrouwen.
 • Benadering vanuit de werkwijze van de klant: we denken vanuit het probleem en niet vanuit bepaalde software.
 • Respect: we gaan uit van de bestaande processen en genereren oplossingen volgens de budgetmogelijkheden van de klant.

Introductievideo

Sector: Detailhandel, Productie - discreet, Productie - proces
Platform: Cloud, On-premises
Gebruikers: Van 1 tot 250+ gebruikers
Bedrijfsgrootte: Van 1 tot 250+ medewerkers
Budget per gebruiker per maand: Van €1 tot €50+
Budget totaal: Van €1 tot €500.000
Mobiel: Android, iOS
Browser: Nee
Database: Microsoft SQL
Netwerk: Microsoft
Support: Nee
Lokale support: België
Taal interface: Nederlands, Spaans
Tax compliance: België, Andere
Broncode: Nee
Ecosysteem: Nee
Gratis trial: Nee
Sandbox: Nee

Alle functionaliteiten

Sector

Agrarisch
Geen
Bouw
Geen
Detailhandel
Primair
Dienstverlening
Geen
Educatie
Geen
Financiële diensten
Geen
Gezondheidszorg
Geen
Groothandel
Geen
ICT
Geen
Installatie en onderhoud
Geen
Nutsbedrijven
Geen
Productie - discreet
Primair
Productie - proces
Primair
Overheid en NGO’s
Geen
Verhuurbedrijven
Geen
Logistiek
Geen

Platform

Cloud Een Cloud ERP systeem wordt als het ware gehuurd van de leverancier, net als de servers waarop de software draait. U hoeft dus zelf geen software en hardware aan te schaffen wat enorm in de opstartkosten en de implementatietijd scheelt. Daar tegenover staat dat de functionaliteiten gestandaardiseerd zijn en is het mogelijk dat uw bedrijfsprocessen hierop moeten worden aangepast.
U betaalt een maandelijks bedrag per gebruiker zolang u gebruik wilt maken van de software. In dit maandelijkse bedrag zijn ook de onderhoudskosten, updates en beveiliging van uw ERP systeem opgenomen.

Cloud
Primair

On-premises Een on-premises ERP systeem is geheel naar eigen inzicht in te richten. De software en hardware moeten worden aangeschaft waardoor er vooraf een groot bedrag moet worden gereserveerd.
De ontwikkeling van de software die perfect aansluit op uw werkprocessen, zorgt ervoor dat de implementatietijd soms kan oplopen tot een aantal maanden. Na de implementatie bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhouden en beveiligen van uw systeem.

On-premises
Primair

Hosted Bij een hosted oplossing koopt u de licentie voor de software en bent u vrij om ermee te doen wat u wenst. Het ontwikkelen van de software en de bijbehorende implementatietijd kan oplopen tot enkele maanden.
De software wordt vervolgens op de servers van een derde partij geïnstalleerd. Hierdoor hoeft u geen hardware aan te schaffen. U bent eigenaar van de software zonder dat u zelf verantwoordelijk bent voor de opslag en beveiliging van de servers.

Hosted
Geen

Hybrid Een hybrid ERP oplossing is een combinatie van een on-premises en een Cloud systeem. U wordt eigenaar van de software welke voor een deel op eigen servers wordt geïnstalleerd.
Slechts een deel wordt ontwikkeld speciaal voor uw bedrijf en het andere deel zijn vrijwel standaard functionaliteiten. Hierdoor wordt de implementatietijd beperkt gehouden en wordt er enkel geld uitgegeven aan maatwerk dat noodzakelijk is.

Hybrid
Geen

Bedrijfsgrootte

S: Minder dan 10 medewerkers
Primair
M: Tussen de 10 en 50 medewerkers
Primair
L: Tussen de 50 en 250 medewerkers
Primair
XL: Meer dan 250 medewerkers
Primair

Gebruikers

1 tot 10 gebruikers
Primair
10 tot 25 gebruikers
Primair
25 tot 50 gebruikers
Primair
50 tot 150 gebruikers
Primair
150 tot 250 gebruikers
Primair
Meer dan 250 gebruikers
Primair

Implementatiebudget SaaS

Tot €25 per gebruiker per maand
Primair
€25 tot €50 per gebruiker per maand
Primair
€50 tot €75 per gebruiker per maand
Primair
€75 tot €100 per gebruiker per maand
Geen
€100 tot €150 per gebruiker per maand
Geen
Meer dan €150 per gebruiker per maand
Geen

Implementatiebudget on-site

Tot €40.000
Primair
€40.000 tot €100.000
Primair
€100.000 tot €200.000
Primair
€200.000 tot €500.000
Primair
€500.000 tot €1.000.000
Geen
Meer dan €1.000.000
Geen

Business intelligence

Corporate performance management Onder corporate performance management (CPM) valt het onderdeel van Business Intelligence dat zich specifiek bezig houdt met het meten van de prestaties van een organisatie.

Corporate performance management
Standaard aanwezig

Scorecards en KPI’s Aan de hand van scorecards en KPI's kan men zien of de doelstellingen van het bedrijf behaald zijn. Door deze in één overzicht te plaatsen wordt het eenvoudig om deze doelen te monitoren.

Scorecards en KPI’s
Standaard aanwezig

Dashboards Een dashboard vertelt u in één oogopslag hoe uw bedrijf presteert. Er wordt door een ERP systeem veel data verzameld over uw bedrijf. Om deze informatie inzichtelijk te maken zet het systeem de data om in cijfers. Denk hierbij aan de omzet, het gemiddelde aantal verkopen of het percentage van leads dat een order heeft geplaatst. Deze cijfers worden gepresenteerd met behulp van grafieken, tabellen en andere grafische middelen. De cijfers worden real-time bijgehouden waardoor u te allen tijde op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in uw bedrijf.

Dashboards
Standaard aanwezig

Demandplanning Demandplanning is het voorspellen van de klantenvraag. Dat kan handmatig, maar meer uitgebreide modules houden rekening met een hoop factoren.

Demandplanning
Standaard aanwezig

Demandplanning historische cijfers Op basis van de verkoopcijfers in een eerdere periode wordt een schatting gemaakt voor de vraag naar het product.

Demandplanning historische cijfers
Standaard aanwezig

Demandplanning historische trends Op basis van trendontwikkelingen wordt een voorspelling gemaakt voor de vraag naar het product.

Demandplanning historische trends
Standaard aanwezig

Demandplanning offertes Op basis van uitstaande offertes wordt een voorspelling gemaakt voor de vraag naar het product.

Demandplanning offertes
Standaard aanwezig

Demandplanning orderdata Op basis van uitstaande leads en historische scoringspercentages wordt een voorspelling gemaakt voor de vraag naar het product.

Demandplanning orderdata
Standaard aanwezig

Demandplanning scoringskansen Op basis van uitstaande leads en historische scoringspercentages wordt een voorspelling gemaakt voor de vraag naar het product.

Demandplanning scoringskansen
Standaard aanwezig

Forecasting Forecasting is het maken van een voorspelling op basis van interne en externe data. De software verzameld gegevens uit uw bedrijf en houdt rekening met factoren die buiten het bedrijf omgaan. Voorbeeld: Een ijscoman die zijn omzetten van de afgelopen jaren in de maand juni laat analyseren en tegelijkertijd rekening houdt met wat voor weer er wordt voorspeld.

Forecasting
Standaard aanwezig

Berekeningen handmatig De betrouwbaarheid van uw voorspelling valt of staat met de berekening die u uitvoert. Een berekening handmatig uitvoeren zorgt voor vele mogelijkheden maar is ook meer foutgevoelig. Maakt u een rekenfout kunnen de voorspellingen verkeerde informatie geven met alle gevolgen van dien.

Berekeningen handmatig
Standaard aanwezig

Berekeningen log Een audit trail of audit log stelt een organisatie in staat om alle financiële transacties te volgen en te controleren. Elke betaling aan of van uw bedrijf moet kunnen worden herleid naar een factuur en levering. Alleen op deze manier kan met zekerheid een ongeautoriseerde betalingen worden uitgesloten. Een audit trail kan er zo voor zorgen dat interne fraude beter kan worden opgespoord. Ook is een audit trail van belang voor externe accountant, toezichthoudende autoriteiten én de belastingdienst.

Berekeningen log
Standaard aanwezig

Berekeningen personeelskosten Deze formules hebben ingebouwde berekeningen zodat u er eenvoudig achter komt wat moet worden afgedragen aan loonkosten.

Berekeningen personeelskosten
Standaard aanwezig

Berekeningen updaten Bij het opstellen van budgetten en forecasting worden veel berekeningen gemaakt. Sommige ERP systemen kunnen veranderingen in data direct door rekenen. Zo ziet u meteen hoe budgetten en voorspellingen veranderen als bepaalde variabelen veranderen.

Berekeningen updaten
Standaard aanwezig

Berekeningen "What if" Budgettering hangt altijd af van de situatie waarin het bedrijf zich gaat bevinden. Zogenaamde “what-if“ analyses stellen u in staat om voor verschillende scenario's te plannen. Stel de klantenvraag valt enorm tegen? Stel de gebruikte materialen worden duurder? Deze scenario's kunt u zelf bedenken en vervolgens een passend budget berekenen.

Berekeningen "What if"
Standaard aanwezig

Financiële forecast/budget Om te checken in hoeverre je forecast klopte moet deze worden vergeleken met de daadwerkelijke cijfers van de voorspelde periode. Op deze manier krijgt u inzicht in welke onderdelen goed voorspeld zijn en welke in het vervolg op een andere manier berekend moeten worden.

Financiële forecast/budget
Standaard aanwezig

OLAP cubes Een OLAP cube (online analytical processing) is een techniek voor het analyseren van bedrijfsdata. Het geeft data weer in een driedimensionale kubus zodat er eenvoudiger conclusies kunnen worden getrokken die bedrijven helpen bij strategische beslissingen.

OLAP cubes
Standaard aanwezig

OLAP cubes maken Een OLAP cube (online analytical processing) is een techniek voor het analyseren van bedrijfsdata. Het geeft data weer in een driedimensionale kubus zodat er eenvoudiger conclusies kunnen worden getrokken die bedrijven helpen bij strategische beslissingen.

OLAP cubes maken
Standaard aanwezig

OLAP cubes templates Met ingebouwde templates voor OLAP cubes hoeven bedrijven niet zelf een OLAP kubus op te zetten. Er zijn ingebouwde templates die direct klaar zijn voor gebruik.

OLAP cubes templates
Standaard aanwezig

Rapporten De functionaliteiten voor rapportage helpen u bij het maken en opstellen van rapporten. Visuele hulpmiddelen als tabellen en grafieken maken het voor de lezer een stuk makkelijker om alle cijfers te verwerken.

Rapporten
Standaard aanwezig

Ad hoc analyses BI software voert vaak standaard analyses uit. Wanneer er zich een speciale case voordoet kan het zo zijn dat u zelf een analyse wilt uitvoeren die zich enkel richt op deze case. Met behulp van de ad hoc analyses functionaliteiten kunt u zelf analyses uitvoeren.

Ad hoc analyses
Standaard aanwezig

Ontwerpen Rapporten kunnen eenvoudig met behulp van een what-you-see-is-what-you-get editor worden ontworpen.

Ontwerpen
Standaard aanwezig

Scheduled Rapporten Met deze functionaliteit kunnen er vaste momenten worden ingepland voor het ontvangen van een rapport. Zo kunt u ervoor kiezen om op de laatste dag van de week of de eerste dag van de maand het voortgangsrapport te ontvangen.

Scheduled Rapporten
Standaard aanwezig

CRM

Call center Deze functionaliteiten helpen u bij het leiden en verbeteren van een call center. Houdt bij hoeveel telefoontjes er per persoon worden gemaakt, hoelang deze duren en of er een geslaagd resultaat uit voortkomt. Om deze resultaten te verbeteren beschikken sommige oplossingen over de mogelijkheid om gesprekken op te nemen, om deze vervolgens terug te kunnen luisteren en te analyseren. Een ander hulpmiddel in de constante strijd zijn automatische dialers. Dit stuk software zorgt ervoor dat zodra er wordt opgehangen er een volgend nummer wordt gebeld. Op die manier gaat er geen tijd verloren en kunnen er het maximaal aantal telefoontjes op een dag worden gepleegd.

Call center
Standaard aanwezig

Contact management Contact management is het beheren en opslaan van klantenprofielen.

Contact management
Standaard aanwezig

Afspraak management Met afspraak management kunnen afspraken, meetings, calls of evenementen worden aangemaakt en beheerd. De afspraak verschijnt op de kalender van de gebruiker. Ook kunnen collega's worden uitgenodigd om deel te nemen aan de afspraken.

Afspraak management
Standaard aanwezig

Evenementen management Van het werven van bezoekers tot post-event follow up, functionaliteiten voor event-management ondersteunen u bij het gehele proces. Gepersonaliseerde uitnodigen, bezoekersaantallen tracken, herinneringen versturen etc. Het komt allemaal terug in evenementen management.

Evenementen management
Standaard aanwezig

Klantenservice De klantenservice is een belangrijk onderdeel van het contact met uw klanten en de manier waarop een vraag of klacht wordt afgehandeld zegt veel over een bedrijf. De functionaliteiten voor klantenservice stellen u in staat om iedere klant zo goed mogelijk te woord te staan en hulp te bieden waar nodig is.

Klantenservice
Standaard aanwezig

Automatisch plannen support Klantenservice wordt automatisch gepland op basis van de vaardigheden en beschikbaarheid van uw personeel. Zo heeft u altijd een optimale inzet van uw personeel bij serviceonderhoud.

Automatisch plannen support
Standaard aanwezig

Escaleren Wanneer een aanvraag of klacht niet kan worden verholpen op een afdeling, kan deze met functionaliteiten voor escaleren worden doorgezet naar een collega of afdeling met meer kennis van deze zaken.

Escaleren
Standaard aanwezig

Handmatig plannen support Als u meer controle wilt over de inzet van uw personeel voor servicemanagement dan kunt u het beste handmatig bepalen welke middelen per geval worden ingezet.

Handmatig plannen support
Standaard aanwezig

Klantenwerkorder Met deze functionaliteit kan er naar aanleiding van een klantgesprek direct in het systeem werkorder aangemaakt worden. Dit bespaart een hoop administratieve handelingen. Ook verkleint het de kans dat er een verkeerde omschrijving aan de werkorder wordt meegegeven.

Klantenwerkorder
Standaard aanwezig

Log klantenprobleem De probleem log is een functionaliteit om alle problemen aangaande een support ticket bij te houden.

Log klantenprobleem
Standaard aanwezig

Selfservice Deze functionaliteit stelt u in staat om een customer selfservice portal op te richten en te onderhouden.

Selfservice
Standaard aanwezig

Timestamps Timestamps zijn precieze omschrijvingen van de datum en tijd waarop een servicegesprek met de klant is gevoerd. U kunt dus altijd precies terug vinden wanneer er contact is geweest, hoelang er is gesproken etc.

Timestamps
Standaard aanwezig

Klantenportaal Met een klantenportaal krijgt uw klant toegang tot zijn eigen plek op uw site. Vanuit hier kunnen zij bijvoorbeeld hun laatste bestellingen bekijken, openstaande facturen inzien of een afspraak inplannen.

Klantenportaal
Standaard aanwezig

Feedback In het klantenportaal bevindt zich een mogelijkheid om feedback achter te laten over uw producten of diensten.

Feedback
Standaard aanwezig

Ticketing In uw klantenportaal kan de klant zijn openstaande tickets en de voortgang van de afhandeling bekijken.

Ticketing
Standaard aanwezig

Track & trace Dit klantenportaal heeft een overzicht van de bestellingen en waar deze zich op elk moment bevinden.

Track & trace
Standaard aanwezig

Lead management Lead management is een functionaliteit voor het tracken van al uw leads. Van "click to close" zoals dat heet.

Lead management
Standaard aanwezig

Lead grading Lead grading is het toewijzen van waardes aan leads, zodat duidelijk is welke leads het meest waardevol zijn.

Lead grading
Standaard aanwezig

Lead nurturing Lead nurturing is een techniek waar leads voor langere tijd worden "warm gemaakt" zodat zij op een later moment kunnen converteren.

Lead nurturing
Standaard aanwezig

Leveranciers management Voor het onderhouden van contact met uw leveranciers.

Leveranciers management
Standaard aanwezig

Relaties Met deze functies worden de relaties tussen leveranciers in kaart gebracht.

Relaties
Standaard aanwezig

Loyaliteits programma's Dit CRM systeem biedt u de mogelijkheid om loyaliteitsprogramma's op te zetten en te beheren.

Loyaliteits programma's
Standaard aanwezig

Mailcampagnes Een goede mail campagne bestaat uit meer dan alleen het uitsturen van een e-mail met uw nieuwste producten. Zo kunt u met functies voor mailcampagnes ook checken hoe vaak uw mails worden bekeken, geopend en of ze daadwerkelijk leiden tot meer aankopen. Stuur, evalueer en verbeter uw campagnes.

Mailcampagnes
Standaard aanwezig

Gepersonaliseerde correspondentie Deze functionaliteiten stellen u in staat om data uit het CRM systeem in te laden en zo zeer gepersonaliseerde brieven op te stellen.

Gepersonaliseerde correspondentie
Standaard aanwezig

Importeer adressen Adressen kunnen vanaf een externe locatie worden geïmporteerd. Handig als u adreslijsten in spreadsheetsprogramma's heeft staan.

Importeer adressen
Standaard aanwezig

Inplannen campagnes Met deze functionaliteit kunnen direct mail campagnes worden ingepland zodat zij "klaar staan" om op bepaalde data te worden verstuurd.

Inplannen campagnes
Standaard aanwezig

Uitgebreide segmentatie Deze functionaliteiten geven u uitgebreide mogelijkheden om verzendlijsten op te delen in groepen om zo gewenste doelgroepen beter te bereiken.

Uitgebreide segmentatie
Standaard aanwezig

Marketing automation Met marketing automation functionaliteiten worden taken die herhaaldelijk uitgevoerd moeten worden geautomatiseerd en geanalyseerd. Zo kunnen er bijvoorbeeld standaard mailings worden verstuurd en tegelijkertijd worden gemonitord op de prestaties die deze leveren.

Marketing automation
Standaard aanwezig

Marketing dashboard Dit CRM systeem heeft een goed dashboard met KPI's over uw marketingcampagnes.

Marketing dashboard
Standaard aanwezig

Sales funnel management Om uw verkopers bij te staan in het verkoopproces zijn er sales funnels ontwikkeld. Deze sales funnels houden bij in welk stadium van het aankoopproces zich bevindt en helpt bij het maken van het juiste aanbod op het juiste moment.

Sales funnel management
Standaard aanwezig

Social media campagnes Het opzetten en beheren van social media campagnes kan een tijdrovende klus zijn. En met zoveel verschillende social media kanalen is het soms lastig het overzicht te bewaren. Met deze functies meet je per kanaal hoe goed ze presteren en wat er in het vervolg beter kan.

Social media campagnes
Standaard aanwezig

Territory management Als meerdere sales agents tegelijkertijd aan het werk zijn met verschillende werkgebieden (territoriums) dan zijn functionaliteiten voor territory management interessant. Met deze functionaliteiten worden leads automatisch toegekend aan de juiste sales agents.

Territory management
Standaard aanwezig

Document management

Alerts bij wijzigingen Met deze functionaliteit wordt er automatische een e-mail alert gestuurd als er een wijziging heeft plaats gevonden in een document. Aan de ene kant krijgt u nu meer controle. Geen enkele wijziging gaat nu immers aan u voorbij. Dit heeft echter ook nog een ander voordeel. Stel uw verkoopafdeling is aan het wachten op de juridische afdeling om een aantal wijzigingen te maken in een contractvoorstel. Zodra deze wijzigingen hebben plaats gevonden gaat er automatisch een mail naar de verkoopafdelingen. Deze kan direct weer aan de slag om de deal af te ronden. Email-alerts kunnen de processen binnen uw organisatie dus ook aanzienlijk verkorten.

Alerts bij wijzigingen
Standaard aanwezig

Een audit trail houdt bij wie welke veranderingen aan een document heeft doorgevoerd en wanneer dat is gebeurd.

Audit trail
Nee

Check-out functie Een aanvulling op "versiebeheer" is een zogeheten ‘File-checkout’ functie. Als meerdere mensen tegelijk werken aan een document, gaat soms de samenwerking mis. Ze werken langs elkaars aanpassingen heen en doen dubbel werk. De File-checkout functie voorkomt dit. De functie zet documenten als het ware ‘op slot’ zolang een gebruiker met een specifiek document bezig is, zodat anderen er niet bij kunnen.

Check-out functie
Standaard aanwezig

DocumentenstatusMet deze functionaliteit kunt u eenvoudig zien wat de status is van een bepaald document. Statussen waar u aan kunt denken zijn

 • ‘goedgekeurd’
 • ‘concept’
 • ‘niet voor extern gebruik’
Documentenstatus
Standaard aanwezig

Full text search Deze systemen hebben een goede zoekfunctie om documenten aan de hand van verschillende eigenschappen terug te vinden. Denk aan onder meer auteursnaam, omschrijving, datum en status.

Full text search
Standaard aanwezig

Goedkeuring Door in te stellen dat documenten goedgekeurd moeten worden heeft u meer controle. Toch moet u hier voorzichtig mee zijn. Als iedere keer voor een kleine wijziging in een document toestemming moet worden gevraagd dan kan dit onhandig werken.

Goedkeuring
Standaard aanwezig

Kennisbeheer Met kennisbeheer kan alle informatie en kennis dat aanwezig is in het bedrijf eenvoudig worden vastgelegd en worden gedeeld.

Kennisbeheer
Standaard aanwezig

Master files Met deze functionaliteiten kan er een hoofdbestand of ""master file"" worden aangewezen. Aan deze master file kunnen meerdere sub documenten worden gekoppeld. Laten wij als voorbeeld content marketing nemen. Een marketeer wilt uw klanten overtuigen met een prachtige whitepaper over uw diensten. Deze whitepaper is dan het “master file”. In het whitepaper wordt een interview met klanten geciteerd . Het is natuurlijk niet zo interessant om in dit whitepaper heel interview uit te schrijven. Daarom verwijst u naar verschillende bijlages. Deze bijlages kunnen dan worden verbonden aan het hoofddocument.

Master files
Standaard aanwezig

Meta data zoeken Het kan soms handig zijn om documenten te zoeken op basis van metadata. Deze metadata geeft informatie over wat zich in het document bevindt zoals in wat voor categorie een document thuishoort of wanneer het geschreven is.

Meta data zoeken
Standaard aanwezig

Optical character recognition Optical character recognition (OCR) zorgt dat de computer teksten van gescande documenten kan herkennen en zet deze vervolgens om in tekstbestanden.

Optical character recognition
Standaard aanwezig

Print management Print management functionaliteiten zorgen dat de belangrijkste printopdrachten voorrang krijgen.

Print management
Standaard aanwezig

Versiebeheer Met deze DMS functionaliteit kunnen wijzigingen in documenten makkelijk worden teruggevonden. Deze functionaliteit wordt ‘versiebeheer’ genoemd. Daarmee kunnen bevoegde gebruikers aanpassingen in documenten monitoren, beheren of terugdraaien. De functionaliteit zorgt ervoor dat iedereen binnen een bedrijf met de meest actuele versie van een document werkt. Het is niet meer nodig om verschillende (oudere) versies van een document te bewaren.

Versiebeheer
Standaard aanwezig

Financiën

Accounts payable Iedere organisatie moet rekeningen voldoen voor het afnemen van goederen en diensten. Een functionaliteit voor accounts payable (crediteurenadministratie) geeft overzicht van alle openstaande rekeningen. Dit zorgt er voor dat alle leveranciers correct en op tijd worden betaald. Ook voorkomt u dubbele betalingen. U kunt eenvoudig betaling statussen van verschuldigde facturen updaten in dit overzicht. Meer geavanceerde functionaliteiten helpen ook bij het voorspellen van geldstromen in de toekomst.

Accounts payable
Via derde partij

Accounts receivableEen functionaliteit voor accounts receivable (debiteurenadministratie) ondersteunt u bij alle zaken aangaande vorderingen die u heeft op andere partijen. Denk hierbij aan:

 • Kredietmanagement
 • Days-of-sale outstanding
 • Factureren
 • Ontvangen betalingen
 • Incassotrajecten

Doordat de accounts receivable functionaliteit aan een ERP systeem gekoppeld is kunt u eenvoudig betalingsgedrag en uitstaande vorderingen per klant delen met bevoegden binnen uw organisatie. Denk bijvoorbeeld aan uw verkoopteam: is het écht verstandig om aandacht te besteden aan een klant die nog veel openstaande rekeningen heeft? Misschien is het beter om even te wachten tot deze alle vorderingen heeft voldaan.

Accounts receivable
Via derde partij

Begroting Om een idee te krijgen van wat de inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode worden stelt men een begroting op.

Begroting
Via derde partij

Consolidatie De functionaliteiten voor consolidatie stellen u in staat om de boekhouding van uw moeder- en dochtervennootschappen samen te voegen tot 1 resultatenrekening en balans.

Consolidatie
Standaard aanwezig

Gebroken boekjaren Consolidatie is mogelijk voor gebroken boekjaren.

Gebroken boekjaren
Via derde partij

Wisselkoersen Aan de hand van real-time wisselkoersen kunnen vreemde valutasoorten worden omgezet. Zo krijgt u een eenvoudig beeld van uw financiële processen in één zelfde valuta.

Wisselkoersen
Via derde partij

Import / export naar Excel De budgetten die worden opgesteld in het ERP systeem kunnen eenvoudig worden geïmporteerd en geëxporteerd naar het spreadsheetprogramma Excel.

Import / export naar Excel
Standaard aanwezig

Financiële rapporten U kunt geen goede beslissingen nemen zonder inzicht in de financiën van uw bedrijf. Functionaliteiten voor financiële rapportages zorgen dat u eenvoudig relevante gegevens uit het ERP systeem kan verwerken in overzichtelijke rapporten. U heeft dus altijd een up-to-date inzicht in uw liquiditeit, bedrijfsresultaten en andere Key Performance Indicators (KPI's). U kunt standaard rapporten op vaste tijdstippen genereren óf u kunt er voor kiezen om zelf een rapportage samen te stellen.

Financiële rapporten
Standaard aanwezig

Flexibele facturatie Het kan voorkomen dat uw bedrijf op verschillende manieren wilt facturen aan uw klanten. Aan de ene klant kunt u elke maand hetzelfde bedrag factureren en bij andere klanten is het handig als er bijvoorbeeld per uur kan worden gefactureerd.

Flexibele facturatie
Standaard aanwezig

Mark-ups factureren Door deze functionaliteiten kunt een factuur maken waarbij eenvoudig mark-ups kunnen worden berekend. Denk hierbij aan een autoschadebedrijf. Wanneer zij een nieuwe voorruit plaatsen, rekenen zij in eerste instantie de kosten voor de gebruikte materialen en vermeerderen het met een factor voor de geleverde arbeid.

Mark-ups factureren
Via derde partij

Materialen factureren Deze functionaliteiten stellen u in staat om heel precies aan te geven welke uren waar aan zijn gewerkt. Ook kunt u eenvoudig aangeven welke materialen hiervoor zijn gebruikt, als u deze bijvoorbeeld wilt doorberekenen aan de klant.

Materialen factureren
Via derde partij

Percentages factureren U kunt eenvoudig factureren op basis van percentages van het totale werk dat moet worden opgeleverd. Als u schat dat 20 procent van het project is opgeleverd, factureert u een gelijk deel van de totale vergoeding die u heeft afgesproken voor het project.

Percentages factureren
Via derde partij

Toelichting facturen Als facturen niet in de eerste instantie helemaal duidelijk zijn kunt u zelf naar gelieve tekst toevoegen. Duidelijke en correcte facturen zijn erg belangrijk voor veel professionals. In deze sector staan gewerkte uren immers gelijk aan omzet.

Toelichting facturen
Via derde partij

Vaste bedragen factureren Met deze functie kan er elke factuurperiode een vast bedrag in rekening worden gebracht.

Vaste bedragen factureren
Via derde partij

GrootboekEen grootboekrekening is een verzameling van gelijke uitgaven- of inkomstenposten. In iedere organisatie zijn er meerdere grootboekrekeningen. Deze worden verzameld in het zogenaamde grootboek. Hiermee krijgt u inzicht in alle financiële stromen die omgaan in uw bedrijf. Het grootboek wordt onder andere gebruikt voor:

 • Algehele controle van de cijfers
 • Het opmaken van jaarrekeningen
 • Belastingaangiftes (btw)
 • Bank- en kasverwerking

Doordat veel bedrijfsprocessen in een ERP systeem worden gekoppeld komen alle mutaties direct in één database. Het verzamelen van grootboekrekeningen is dus erg eenvoudig.

Grootboek
Standaard aanwezig

Project cost accounting Wanneer u veel op projectmatige basis werkt is het handig om voor ieder project apart een boekhouding bij te houden. In plaats van dat de cijfers van alle projecten op een hoop worden gegooit heeft u nu per project inzicht in de begroting, de kosten en de opbrengsten. Nu is het eenvoudig vast te stellen welk project geld opleverd en welke enkel geld kost.

Project cost accounting
Standaard aanwezig

Meerdere manieren van toekennen omzet/kosten voor project Hoewel uw werknemers continu werken aan een project, wordt niet per uur of per dag door de opdrachtgever betaald. Vaak stuurt u één keer per maand of pas bij oplevering een factuur. Om een goed beeld te krijgen wanneer welke omzet is behaald moet u deze eenmalige som geld “toekennen” aan het werk dat is geleverd. Deze ERP functionaliteiten helpen u bij omzettoekenning bij projecten.

Meerdere manieren van toekennen omzet/kosten voor project
Standaard aanwezig

Project kosten/budget vergelijken Met deze functionaliteiten vergelijkt u eenvoudig de projectuitgaven en inkomsten met hetgeen gebudgetteerd is. Zo merkt u direct wanneer een project zijn budget lijkt te overschrijden. De kans op verliesgevende projecten is dan vele malen kleiner.

Project kosten/budget vergelijken
Standaard aanwezig

Projecten voor meerdere fiscale jaren Deze ERP systemen kunnen omgaan met projecten die zo lang lopen dat zij in meerdere fiscale jaren vallen.

Projecten voor meerdere fiscale jaren
Standaard aanwezig

Subledger in grootboek voor projecten In het grootboek kan er een “subledger” aangemaakt worden. Deze subledger kan worden gebruikt om cijfers over specifieke project nader toe te lichten.

Subledger in grootboek voor projecten
Via derde partij

Toekennen omzet/kosten op milestones afgerond Binnen grotere projecten worden er altijd mijlpalen, of milestones, gedefinieerd. U kunt er ook voor kiezen om omzet toe te kennen op basis van behaalde mijlpalen.

Toekennen omzet/kosten op milestones afgerond
Standaard aanwezig

Toekennen omzet/kosten op percentage afgerond Grotere projecten worden vaak opgedeeld in kleinere deelprojecten. Met deze functionaliteit kunnen omzet en kosten worden toegekend wanneer een project voor een bepaald percentage is afgerond.

Toekennen omzet/kosten op percentage afgerond
Standaard aanwezig

Vaste activa Deze functionaliteiten helpen u bij alle facetten van het beheren van uw vaste activa. Het systeem helpt met de juiste notering in de boekhouding, berekent wat de restwaarde nog is maar helpt ook bij de onderhoud van uw vaste activa.

Vaste activa
Standaard aanwezig

Degressieve afschrijving vaste activa Bij degressieve afwaardering (declining balance) wordt een vast percentage van de boekwaarde afgewaardeerd. Het eerste jaar van gebruik boekt u dus het meeste af, en dan ieder jaar minder ten opzicht van het jaar er voor.

Degressieve afschrijving vaste activa
Via derde partij

Eenvoudig berekenen winst/verliesrekening bij verkoop Bij een verkoop van vaste activa moet de restwaarde van de balansen worden gehaald. Hiervoor in de plaats moeten de opbrengsten van de verkoop in de boeken worden opgenomen. Ook het verschil tussen de geschatte restwaarde en de uiteindelijke verkoopprijs moet goed worden opgenomen in de administratie.

Eenvoudig berekenen winst/verliesrekening bij verkoop
Via derde partij

Gedeeltelijke verkoop vaste activa Vaste activa kunnen gedeeltelijk worden verkocht. Het is niet makkelijk om één fabrieksgebouw voor de helft te verkopen, maar met een wagenpark kan dat wel. Deze ERP functionaliteiten hebben geen moeite met een gedeeltelijk verkoop van vaste activa. Ook als deze al onderhevig zijn geweest aan afwaardering.

Gedeeltelijke verkoop vaste activa
Via derde partij

Lineaire afschrijving vaste activa Dit is de meest eenvoudige manier van afwaarderen. U neemt de totale waarde van vaste activa en deelt dit door de levensduur. Ieder jaar wordt dus hetzelfde, gelijke bedrag afgeschreven tot aan het einde van de levensduur de activa volledig zijn afgeschreven.

Lineaire afschrijving vaste activa
Via derde partij

Onderhoud vaste activa Vaak zijn er onderhoudswerkzaamheden nodig aan vaste activa. Deze ERP functionaliteit zorgt dat er een gestructureerd beeld ontstaat welke activa op welke moment onderhoud nodig hebben.

Onderhoud vaste activa
Via derde partij

Gebruiksgemak

Aanpassingen Het kan erg praktisch zijn om een systeem waar je elke dag mee moet werken tot op een zekere hoogte te kunnen aanpassen zonder dat daar een programmeur aan te pas moet komen. Met deze functies kan men makkelijk het systeem naar eigen idee inrichten.

Aanpassingen
Standaard aanwezig

Auto-fill Met auto-fill opties krijgt u bij het invullen van velden automatische suggesties zodat u sneller kunt werken. Ook kunnen velden volledig automatisch worden ingevuld zonder dat u hier iets voor hoeft te doen.

Auto-fill
Standaard aanwezig

Dual monitor Zonder dat twee licenties nodig zijn kan een account worden bekeken op twee verschillende monitoren.

Dual monitor
Standaard aanwezig

Global search Met Global Search kunt u zoekvelden binnen het ERP systeem ook gebruiken om data op te zoeken in externe bronnen.

Global search
Standaard aanwezig

Help-functie Het gebruik van een ERP systeem kan wel eens verwarrend zijn. Een goede help-functie is handig als u even niet meer weet hoe u met het systeem moet werken.

Help-functie
Standaard aanwezig

Meerdere zoekvelden Door de rijkdom aan data in het ERP systeem kan het moeilijk zijn om de juiste informatie te vinden. Wanneer u meerdere zoekcriteria tegelijkertijd kunt gebruiken dan vindt u in kortere tijd de juiste data.

Meerdere zoekvelden
Standaard aanwezig

Persoonlijk interface Het standaard interface kan per gebruiker worden aangepast. Zo kiest iedere gebruiker welke velden voor hem het handigste zijn om mee te werken.

Persoonlijk interface
Standaard aanwezig

Snelkoppelingen Snelkoppelingen naar veelgebruikte menu’s en functionaliteiten komt de productiviteit en het gebruiksgemak van het ERP systeem ten goede. Als u iedere keer door het systeem moet navigeren om bij de gewenste menu’s te komen dan kan dit niet alleen heel erg frustrerend zijn maar ook veel tijd kosten.

Snelkoppelingen
Standaard aanwezig

Wachtwoordbeveiliging Het beveiligen van uw systeem is zeer belangrijk. Niet alleen om toegang voor mensen van buitenaf tegen te gaan maar in sommige gevallen is het ook zeer handig om binnen uw bedrijf onderscheidt te maken in de toegankelijkheid. De gegevens van bijvoorbeeld de personeelsadministratie zijn niet voor ieders ogen bedoeld en kunnen met deze functionaliteiten eenvoudig worden afgeschermd.

Wachtwoordbeveiliging
Nee

Wachtwoordbeveiliging per accountcode Wachtwoordbeveiliging per accountcode komt vaak voor. U kunt dan instellen waar de gebruikers van bepaalde accounts toegang tot hebben. Een bekend voorbeeld is de scheiding in gebruiksrechten tussen “administrator accounts” “view-only accounts” en “user accounts”.

Wachtwoordbeveiliging per accountcode
Nee

Wachtwoordbeveiliging per bedrijfsprofiel Met deze functionaliteit kunt u per bedrijfsprofiel een wachtwoord instellen voor toegang tot bepaalde gegevens.

Wachtwoordbeveiliging per bedrijfsprofiel
Nee

Wachtwoordbeveiliging per werknemer Met deze functionaliteit kunt u per medewerker precies bepalen waartoe toegang worden gegeven. Dat geeft u veel controle, maar wees voorzichtig met overmatig gebruik van wachtwoordbeveiliging. Iedere keer wanneer een medewerker wordt geconfronteerd met een wachtwoord die zij zelf niet kennen, moet er toestemming worden gevraagd aan iemand die deze bevoegdheid juist wel heeft. Dat komt niet ten goede aan de productiviteit.

Wachtwoordbeveiliging per werknemer
Nee

Wachtwoordbeveiliging voor functionaliteiten Om controle te houden op de bedrijfsprocessen is het belangrijk dat sommige functionaliteit zijn gesloten voor het “gewone” personeel. Denk bijvoorbeeld aan het autoriseren van terugbetalingen. Dit moet vaak gebeuren door een manager, of in ieder geval door een medewerker met speciale bevoegdheid voor deze autorisatie. U kunt er dan voor kiezen om deze functionaliteiten te beschermen met een wachtwoord.

Wachtwoordbeveiliging voor functionaliteiten
Nee

Wachtwoordbeveiliging voor menu's Niet alle menu's zijn voor iedereen interessant. Met deze functionaliteit kunt u specifieke menu’s binnen uw ERP systeem beveiligen met een wachtwoord.

Wachtwoordbeveiliging voor menu's
Nee

Wachtwoordbeveiliging voor zoekvelden Sommige velden in het ERP systeem kunnen alleen worden ingevoerd door medewerkers met specifieke kennis. Door een verplicht wachtwoord in te stellen voor bepaalde velden binnen uw ERP systeem, waarborgt u de correctheid en juistheid van de informatie in uw database.

Wachtwoordbeveiliging voor zoekvelden
Nee

Global business management

Gedeelde voorraad Het delen van de voorraaden tussen ondernemingen zorgt voor vele voordelen. Men heeft zo altijd inzicht in de actuele voorraad en kan beroep doen op de voorraad van bijvoorbeeld een ander filiaal.

Gedeelde voorraad
Standaard aanwezig

Master data management Master data management zorgt ervoor dat iedereen in uw bedrijf met dezelfde en juiste gegevens aan de slag gaat.

Master data management
Standaard aanwezig

Multi currency Wanneer een bedrijf op internationaal vlak opereert kan het handig zijn dat uw systeem kan werken met meerdere valuta. Er kunnen bijvoorbeeld direct bedragen worden omgerekend en wordt er rekening gehouden met de winst of het verlies dat wordt gemaakt dankzij de veranderingen in waarde van uw munt.

Multi currency
Standaard aanwezig

Multi plant Als uw bedrijf beschikt over meerdere fabrieken op verschillende locaties helpen de functionaliteiten voor multi plant bij het beheren van deze locaties. Zo kunnen voorraden in real time worden bijgehouden, kunnen gehele productieprocessen in real time worden gevolgd en kunnen al uw locaties vanuit één centraal punt worden aangestuurd.

Multi plant
Standaard aanwezig

ISO compliance De Internationaal Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft richtlijnen opgesteld voor bedrijven. De richtlijnen zijn niet wettelijk verplicht maar geven wel aan dat een bedrijf aan bepaalde kwaliteiten voldoet. Er zijn veel verschillende ISO certificaten te verkrijgen en om deze ook te behouden moet men constant kunnen aantonen dat men voldoet aan deze richtlijnen. De functionaliteiten voor ISO compliance helpen u bij het beheren en behouden van uw ISO certificaten.

ISO compliance
Standaard aanwezig

HRM

BedrijfsmiddelenUw personeel heeft natuurlijk spullen nodig om mee te werken. In sommige gevallen is dat niet meer dan een laptop, maar dit kan ook veel meer zijn. Deze functionaliteit houdt per werknemer bij welke spullen deze in bezit heeft (en dus moet terugbrengen als zij niet langer voor u werken). Denk hierbij aan:

 • Laptop
 • Harde schijven
 • Auto's
 • iPhone
 • Gereedschappen
Bedrijfsmiddelen
Standaard aanwezig

Competency management Competency management brengt precies in kaart waar uw personeel goed in is. Op deze manier kunt u niet alleen bepalen voor welke taken een werknemer het beste ingezet kan worden. U kunt ook juist zwakkere kwaliteiten opmerken. Vervolgens kunt u deze mindere punten bijschaven door coaching of trainingen.

Competency management
Nee

Foto's van personeel Er staan foto's bij de personeelsprofielen. Bij kleinere bedrijven is dat wellicht niet zo belangrijk, maar als u meer personeel heeft dan kunnen er wel eens werknemers verwisseld worden in de administratie. Een foto maakt het duidelijker voor uw HRM medewerkers om welk personeelslid het hier gaat.

Foto's van personeel
Standaard aanwezig

Historische prestaties Deze functionaliteit houdt precies bij het een werknemer heeft gepresteerd en welke compensaties hiervoor zijn uitgekeerd.

Historische prestaties
Standaard aanwezig

PersoneelsadministratieIn dit deel van de HRM functionaliteit worden alle administratieve zaken omtrent uw personeel ingevoerd, beheerd en opgeslagen. Denk hierbij aan zaken als;

 • Salaris
 • ICE-contacten (in case of emergency)
 • Aantal opgenomen vakantiedagen
 • Aantal ziekendagen
Personeelsadministratie
Standaard aanwezig

Performance management Performance management is gericht op het zodanig motiveren en ondersteunen van personeel dat zij optimaal bijdragen aan de belangrijkste doelen van een organisatie.

Performance management
Nee

Selfservice personeel Met deze functionaliteit kunnen uw werknemers online hun informatie inzien en wijzigen. Zo zien zij direct hoeveel vakantiedagen zij nog hebben, kunnen zij informatie opzoeken voor belastingaangiftes, contactgegevens wijzigen etc.

Selfservice personeel
Nee

Trainingen Deze functionaliteiten houden exact bij welke trainingen een werknemer heeft gevolgd. U kunt dan eenvoudig verdiepingscursussen aanbieden óf juist het personeelslid op andere vlakken ontwikkelen. Het trainen van uw personeel kan een belangrijke factor zijn in het verbeteren van uw resultaten. Steeds meer organisaties zien in dat een investering in uw personeel zich op termijn uitbetaalt. Grotere bedrijven creëren zelfs volledige traineeships. Hier worden in korte tijd veel verschillende trainingen gegeven om nieuw talent zo snel mogelijk te ontwikkelen. Trainingen vergen wel een behoorlijke investering. Het is dus belangrijk dat deze ook daadwerkelijk effect hebben.

Trainingen
Standaard aanwezig

Verlofregelingen Met deze functionaliteit kunt u precies alle verlofregelingen per werknemer bijhouden. Dit gaat niet alleen over het aantal vakantiedagen dat zij (mogen) gebruiken. Denk bijvoorbeeld ook aan ziekendagen, zwangerschapsverlof, onbetaald verlof etc.

Verlofregelingen
Standaard aanwezig

Werving Er zijn veel verschillende manieren voor het vinden van de juiste persoon om een vacature in te vullen. Dit kan via veel verschillende kanalen zoals een vacaturewebsite, een recruiter of misschien loopt diegene wel rond in uw eigen bedrijf. De functionaliteiten voor werving helpen u bij iedere stap tijdens de zoektocht naar uw nieuwe personeelslid zoals het beheren van sollicitaties en het intern opsporen van geschikte kandidaten.

Werving
Standaard aanwezig

Productie

Assemble-to-order Deze bedrijven produceren sub-assemblages op basis van de eigen inschattingen over de klantenvraag. Pas wanneer er een daadwerkelijke klantenorder wordt geplaatst, worden deze sub-assemblages verwerkt in het eindproduct. Denk hierbij aan een PC die de klant zelf kan samenstellen. Pas wanneer het duidelijk is welke videokaart, harde schijf etc. moet worden gebruikt wordt de computer in elkaar gezet.

Assemble-to-order
Standaard aanwezig

Engineer-to-order Bij Engineer-To-Order worden producten volledig ontwikkeld (en geproduceerd) op basis van individuele opdrachten. Er worden dus iedere keer unieke producten gemaakt voor de klant. Denk hierbij aan de scheepsbouw (custom-made-jachten) of een nieuwe website.

Engineer-to-order
Standaard aanwezig

Make-to-order In tegenstelling tot voorraad gestuurde productie wordt nu aan een order begonnen als hiervoor de opdracht is gegeven door een klant. Als zo een klantenorder uitblijft, zal er niet aan het productieproces worden begonnen.

Make-to-order
Standaard aanwezig

Make-to-stock Dit is een productieproces waarbij het bedrijf de klantenvraag voorspelt en vervolgens een voorraad van producten produceert. Productieorders worden nu dus niet uitgevoerd op basis van directe klantenvraag. Veel productiebedrijven werken op deze manier. Vooral wanneer er weinig aanpassingen per klant moeten worden gedaan.

Make-to-stock
Standaard aanwezig

CAD-integratie Computer Aided Design of CAD programma's maken het mogelijk voor de gebruiker om digitale ontwerptekeningen te maken. Dit kan in 2D of 3D, afhankelijk van de software. Met deze koppeling wordt het eenvoudig om deze software te integreren met het ERP systeem.

CAD-integratie
Standaard aanwezig

Updates vertaald naar stuklijsten Als in een ontwerpprogramma (Computer Aided Design of CAD programma) een aanpassing aan het ontwerp wordt gedaan, veranderen uiteraard ook de stuklijsten. Deze functionaliteit zorgt ervoor dat de stuklijsten automatisch worden geupdate.

Updates vertaald naar stuklijsten
Standaard aanwezig

Kwaliteits management Kwaliteits management zorgt ervoor dat de producten of diensten die worden geleverd van een constante kwaliteit zijn. Door tijdens het proces testen uit te voeren wordt ervoor gezorgd dat tussentijdse fouten direct worden opgespoord en aangepakt.

Kwaliteits management
Standaard aanwezig

Engineering change management Engineering change management (ECM) is het beheren en opslaan van veranderingen in productieprocessen. Niet te verwarren met dezelfde afkorting voor enterprise content management.

Engineering change management
Via derde partij

Non-conformisme U spreekt van te voren af waar uw producten aan moeten voldoen. Niet-conforme producten zijn de artikelen die niet aan deze vooropgestelde eisen voldoen. Het is belangrijk om deze producten te identificeren en dan actie te ondernemen. Alleen op deze manier weet u zeker dat ieder product dat u levert voldoet aan de eisen en wensen van u, uw klanten en alle wet- en regelgeving.

Non-conformisme
Nee

Leveranciers management Tijdens productie wil je niet afhankelijk zijn van één leverancier. Om het contact met verschillende leveranciers te onderhouden kunnen functionaliteiten voor leveranciers management van pas te komen.

Leveranciers management
Standaard aanwezig

Aanbieding doen Met deze functionaliteit is het mogelijk om iedere leverancier een aparte aanbieding te doen.

Aanbieding doen
Standaard aanwezig

Beoordelen Om in een oogopslag de meest betrouwbare leveranciers te onderscheiden is er de mogelijkheid om een beoordeling toe te voegen aan een leverancier.

Beoordelen
Standaard aanwezig

Manufacturing resources planning (MRP) Manufacturing resources planning (MRP) functionaliteiten houden zich bezig met het zo goed mogelijk inzetten en plannen van de materialen die u gebruikt bij productie. Het terugbrengen van verspilling van materialen is een belangrijke toepassing. MRP functionaliteiten analyseren data van huidige productie én de klantenvraag om te zorgen dat er een optimale hoeveelheid van ingekochte materialen zijn. Zo hebt u aan de ene kant nooit te veel materialen liggen (wat kan leiden tot verspilling) en aan de andere kant zult u nooit een gebrek hebben (waardoor de hele productie stil kan komen te liggen).

Manufacturing resources planning (MRP)
Standaard aanwezig

MRP module maakt inkooporders Niet alleen kunnen deze functionaliteit berekenen hoe veel materialen u het beste kunt inkopen, ook stellen zij u in staat om automatisch inkooporders te genereren op basis van deze bevindingen. Dat bespaart u een hoop werk iedere keer als er nieuwe materialen moeten worden ingekocht.

MRP module maakt inkooporders
Standaard aanwezig

Uitgebreide MRP Deze ERP systemen hebben uitgebreide material requirements planning functionaliteiten om de planning van uw productieprocessen te stroomlijnen. De inkoop van materialen voor productie kan worden gebaseerd op bijvoorbeeld; • stuklijsten • voorraadniveaus in het magazijn • tijd van het jaar (om rekening te houden met seizoensgebonden vraag) • aantal huidige klantenorders • aantal historische klantorders.

Uitgebreide MRP
Kan met maatwerk

Product configurator Product configuratoren berekenen de prijs van producten die uit zeer complexe samenstellingen bestaan. Dit scheelt veel tijd bij het maken van bijvoorbeeld offertes. Dit ERP systeem kan eenvoudig koppelen met product configuratoren.

Product configurator
Standaard aanwezig

Productieplanning De productieplanning beschrijft wat er nodig is om het aantal gewenste producten te maken.

Productieplanning
Standaard aanwezig

Bewerkingscapaciteit Niet iedere machine of apparaat heeft dezelfde bewerkingscapaciteit. Bij de ene ligt dit hoger dan bij de ander waardoor het soms geen zin heeft om de beide machines op vol vermogen te laten draaien. Met deze functies wordt berekend hoeveel ieder apparaat aankan en wat er per uur of per dag geproduceerd kan worden.

Bewerkingscapaciteit
Standaard aanwezig

Handmatig productieorders verdelen Veel bedrijven willen graag handmatig productieorders verdelen over het personeel. Dat betekent niet dat zij geen productieplanningsfunctionaliteit nodig hebben. Er zijn ook functionaliteiten die ondersteunen bij deze handmatige verdeling van taken. Er is dan een gebruiksvriendelijk interface met drag-and-drop werking.

Handmatig productieorders verdelen
Standaard aanwezig

Mancapaciteit Op basis van het aantal werknemers kan worden berekend wat het productieniveau is. Zo heeft u inzicht in hoeveel man er nodig is om een bepaald aantal stuks binnen een bepaalde tijd te produceren en kunnen er planningen gemaakt worden.

Mancapaciteit
Standaard aanwezig

Maximale productiecapaciteit Deze functionaliteiten berekenen hoeveel productiecapaciteit uw onderneming heeft en passen navenant de productieorders aan. Zo zorgt u er dus voor dat er een optimale bezetting is van uw beschikbare middelen.

Maximale productiecapaciteit
Standaard aanwezig

Programmable logic controller (PLC) De barcode scanners zijn volledig geoptimaliseerd om samen te werken met een programmable logic controller (PLC). Dit is een elektronisch apparaat met een microprocessor die vaak de machines binnen een productiebedrijf aansturen.

Programmable logic controller (PLC)
Nee

Recepten Sommige producten hebben een recept waar precies in beschreven staat waar het product uit bestaat. De functionaliteiten voor recepten maken het mogelijk om deze recepten tot in de kleinste details te beschrijven.

Recepten
Nee

Wisselende ingrediënten Omdat de aanvoer van grondstoffen wisselend kan zijn, komt het voor dat een grondstof in een recept uitwisselbaar moet kunnen zijn met een andere grondstof.

Wisselende ingrediënten
Nee

THT-data Bij producten waar de uiterste houdbaarheidsdatum belangrijk is (food, bepaalde medicijnen etc.) moet er een oplossing worden gekozen die goed omgaat met deze data.

THT-data
Nee

FEFO orderverwerking FEFO (first expired, first out) leveren is misschien wel belangrijker dan u denkt. FEFO betekent dat u het product dat het snelste verloopt als eerste levert. In de foodsector is dit bijvoorbeeld erg belangrijk. Wist u dat (bijna alle) afnemers een lading producten weigert als deze niet FEFO geleverd is? Het maakt dan niet uit of de THT datum ver in de toekomst ligt.

FEFO orderverwerking
Nee

Quarantaine status Soms wordt een partij bij ontvangst of na productie eest in quarantaine gezet en mag deze pas na goedkeuring vrijgegeven worden. Deze functionaliteiten geven u de mogelijkheid om dit te doen.

Quarantaine status
Nee

Verschillende batchgroottes De verhoudingen in een recept kunnen afhankelijk zijn de batchgrootte. Zo is een recept anders bij productie van 300 kg of 10.000 liter. Deze oplossingen kunnen hier rekening mee houden.

Verschillende batchgroottes
Beperkte ondersteuning

Shop floor control Productiebedrijven implementeren een ERP systeem onder andere omdat ze betere informatievoorziening willen voor het management en productieplanners in de backoffice. Deze ‘decision makers’ moeten voldoende informatie hebben om alle bedrijfsprocessen soepel te laten verlopen. Met de juiste informatie kan de backoffice de juiste productieorders geven aan de werkvloer. In veel bedrijven gebeurt dat nog op papier. Het ERP systeem wordt dus niet of nauwelijks gebruikt door de mensen op de werkvloer zelf. Dat kan tot problemen leiden. De werkvloer werkt bijvoorbeeld met verouderde informatie. Deze problemen kunnen worden opgelost door gebruik te maken van een shop floor control systeem, die een brug slaat tussen de backoffice en de werkvloer. Alle data die nodig zijn uit het ERP systeem om de werkvloer te ondersteunen, kan up-to-date worden gepresenteerd in een gebruiksvriendelijke, digitale interface die door middel van tablets, computers of stootbestendige machines met touch screens kan worden geraadpleegd op de werkvloer. De medewerkers op de vloer hebben altijd accurate en actuele informatie over de werkprocessen aldaar. Uw mensen op de werkvloer ontvangen niet alleen ondersteunende informatie, maar kunnen met een SFC-systeem ook communiceren over de orderstatus en de werkzaamheden op de werkvloer. De backoffice ontvangt direct betrouwbare gegevens vanaf de werkvloer, zodat realtime zicht is op eventuele problemen. Personeel kan bijvoorbeeld met een zogeheten ‘start-stop-systeem’ snel en accuraat doorgeven hoeveel tijd is besteed aan een specifiek onderdeel in het productieproces. Wanneer de backoffice ziet dat onderdelen te veel tijd kosten, kan de backoffice direct en doelgericht actie ondernemen om het probleem op te lossen.

Shop floor control
Standaard aanwezig

Stuklijsten Een stuklijst is een lijst van de onderdelen die zijn verwerkt in een product en alle handelingen om tot dit product te komen. Wordt vaak ook aangeduid als Bill of Materials of BOM.

Stuklijsten
Standaard aanwezig

Kerstboomstructuur Bij een kerstboomstructuur bestaan hoofdstuklijsten uit meerdere sub-stuklijsten. In veel gevallen hebben ook deze sub-lijsten weer diepere niveaus.

Kerstboomstructuur
Standaard aanwezig

Omgekeerde stuklijsten Stuklijsten worden normaal gebruikt om te omschrijven uit welke materialen een product is opgebouwd. Het kan ook voorkomen dat een product moet worden gedemonteerd. Een functionaliteit voor "omgekeerde stuklijsten" zorgt ervoor dat alle losse onderdelen in een stuklijst kunnen worden opgenomen.

Omgekeerde stuklijsten
Standaard aanwezig

Substuklijsten Er kunnen sub-stuklijsten worden toegevoegd aan de hoofdstuklijsten.

Substuklijsten
Standaard aanwezig

Sub-substuklijsten Er kunnen meerdere niveau's van sub-stuklijsten worden toegevoegd aan de sub- en hoofdstuklijsten.

Sub-substuklijsten
Standaard aanwezig

Project management

Agendaplanning Werkzaamheden kunnen tot in detail in de agenda van werknemers worden geplaatst door de afdeling planning. Het is niet meer nodig om de informatie door te geven waardoor wellicht belangrijke gegevens niet overgenomen worden.

Agendaplanning
Standaard aanwezig

Begroting Nog voordat een project wordt gestart moet een begroting worden gemaakt. De begroting is een gedetailleerde schatting van de te gebruiken materialen, mensen en geld.

Begroting
Standaard aanwezig

Calculatiemodule Met een calculatiemodule kunnen alle kosten voor bijvoorbeeld materialen, uren en opslag worden berekend om een inschatting te maken van de kosten.

Calculatiemodule
Standaard aanwezig

Berekeningen actualiseren Tijdens een project kunnen er wel eens dingen gebeuren waardoor de gemaakte begroting voor een project niet meer klopt. Met deze functionaliteit kan de gemaakte berekening worden bijgesteld en een nieuwe kostenberekening worden gemaakt.

Berekeningen actualiseren
Standaard aanwezig

Groepscommunicatie Werknemers van een bepaald project werken niet altijd op dezelfde locatie of tijd. Zo kan het zijn dat een collega op een andere afdeling zit of zelfs in een ander gebouw. Groepscommunicatie zorgt voor communicatiemogelijkheden tussen projectleden. Zo kunnen er chatberichten worden verstuurd of een opmerking achter gelaten worden bij een document.

Groepscommunicatie
Standaard aanwezig

Incidenten management Incidenten management is gericht op het voorkomen, beperken of herstellen van toekomstige of reeds ontstane schade. Deze functionaliteiten worden plannen opgesteld, geupdatet en verspreid.

Incidenten management
Standaard aanwezig

Materiaalbeheer De functies voor materiaalbeheer houden nauwkeurig alle voorraden bij. Zo worden materialen effectiever en efficiënter ingezet wat op langere termijn kosten zullen besparen.

Materiaalbeheer
Standaard aanwezig

Planning Een planning is noodzakelijk voor het voltooien van projecten. De planning biedt een visuele ondersteuning voor de uitgevoerde en nog uit te voeren taken.

Planning
Standaard aanwezig

Gantt grafieken Gantt grafieken geven overzichtelijk weer welke activiteiten binnen een project gedaan moeten worden. Daarnaast geeft het weer wat de begin en eind datum is voor een activiteit en laat direct zien welke activiteit afhankelijk is van een andere activiteit.

Gantt grafieken
Standaard aanwezig

Mijlpalen Milestones geven belangrijke mijlpalen aan binnen een project, zoals het begin en einde. Maar ook tussentijdse mijlpalen kunnen worden ingepland om de voortgang te bewaken. Na het afronden van een belangrijk onderdeel kan er een evaluatie of budgetcheck gepland worden.

Mijlpalen
Standaard aanwezig

Work breakdown structure Een work breakdown structure splits het project op in kleinere deelprojecten. Vervolgens worden deze deelprojecten ook weer opgedeeld in kleinere fragmenten om zo alle onderdelen in kaart te hebben die het project zullen doen slagen.

Work breakdown structure
Standaard aanwezig

Project pipeline De project pipeline bevat belangrijke onderdeel voor het project die nog niet af zijn. Dit kan een activiteit, informatie, materiaal of een product zijn dat nog niet voltooid is. Het monitoren van de vooruitgang van dit onderdeel maakt het mogelijk om bij te springen indien nodig en zorgt ervoor dat de voortgang van het gehele project niet in gevaar komt.

Project pipeline
Standaard aanwezig

Resources De resources omschrijven alle benodigdheden om een taak te kunnen afronden. Denk hierbij aan personen, spullen, faciliteiten en financiering.

Resources
Standaard aanwezig

Timesheets Om alle gewerkte uren bij te houden dient men timesheets in te vullen. Zowel voor de eigen administratie als voor de klant aan wie de uren worden doorberekend.

Timesheets
Standaard aanwezig

Automatisch invullen Het opstellen van een timesheet kan veel tijd in beslag nemen. Deze ERP systemen hebben daarom een functionaliteit die timesheets deels vooraf invult.

Automatisch invullen
Standaard aanwezig

Geoptimaliseerd voor mobiel gebruik Bij zakelijke dienstenverleners als consultants, advocaten etc. werkt het personeel vaak buiten de deur. Mobiel gebruik wordt dan ook steeds belangrijker bij het zaken doen. Deze ERP systemen hebben urenregistratiemodules geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

Geoptimaliseerd voor mobiel gebruik
Standaard aanwezig

Notities toevoegen Per project en per dag kunnen er notities worden gemaakt op de timesheets. Als er zaken onduidelijk zijn kunnen deze dus eenvoudig worden toegelicht.

Notities toevoegen
Standaard aanwezig

Offline invullen Deze functionaliteit stelt uw personeel in staat om offline timesheets in te vullen. Zodra er op een later tijdstip verbinding wordt gemaakt met internet dan synchroniseert het systeem alle veranderingen.

Offline invullen
Standaard aanwezig

Online beschikbaar In sommige gevallen werkt het personeel vaak buiten de deur. Hoewel het belangrijk is dat de timesheets dagelijks worden geüpdatet, is het niet altijd mogelijk om dit op kantoor te doen. Deze ERP systemen hebben daarom een oplossing waarbij de timesheets online beschikbaar zijn.

Online beschikbaar
Standaard aanwezig

Voortgangsbewaking Bevoegde werknemers kunnen aan de hand van een overzicht de voortgang bewaken van ieder onderdeel van het project. Zo wordt knelpunten snel opgespoord en kan men rekening houden met eventuele vertragingen.

Voortgangsbewaking
Standaard aanwezig

Supply chain management

Backorders Als een leverancier niet genoeg voorraad heeft wordt er een backorder aangemaakt om de resterende producten alsnog te leveren.

Backorders
Nee

Plan backorders op besteldatum Bij het afwerken van backorders kan voorrang worden gegeven op basis van het moment van bestellen. De klanten die als eerste het product hebben besteld zullen als eerste hun levering ontvangen.

Plan backorders op besteldatum
Nee

Plan backorders op klantenwens Backorders worden afgewerkt op basis van de wens van een klant. Het kan (vooral tussen bedrijven) zo zijn dat uw klanten pas in een bepaalde periode de producten nodig hebben. Deze ERP functionaliteiten stellen u in staat om rekening te houden met de wensen van uw afnemers op het gebied van nalevering.

Plan backorders op klantenwens
Nee

Plan backorders op prioriteit U wilt natuurlijk al uw klanten goed helpen. Helaas is dat niet altijd mogelijk. Als een product tijdelijk niet leverbaar is dan moet u keuzes maken wie als eerste hun nalevering ontvangt. Er zijn ERP functionaliteiten waarmee u klanten kan rangschikken op prioriteit. Zo zijn sommige klanten belangrijker voor uw bedrijf dan andere en wilt u deze het liefste tevreden houden. Ook als u merkt dat een lange levertijd kan leiden tot het directe verlies van een klant kan deze meer prioriteit krijgen.

Plan backorders op prioriteit
Nee

Plan backorders op verschillende factoren Deze ERP functionaliteiten stellen u in staat om op basis van een combinatie van factoren backorders af te handelen. U kunt dan de nalevering afwerken op basis van: • bestelling datum en/of • klantenwens en/of • prioriteit.

Plan backorders op verschillende factoren
Nee

Barcode scanning Bij handelsondernemingen is het functioneren van het magazijn cruciaal. Het beheren van goederenstromen is niet eenvoudig en is dan ook een van de grootste kostenposten. Een vereenvoudiging van deze processen zorgen voor een sterke stijging van de productiviteit en een verkorting van de levertijden. Door handmatig mutaties in het magazijn bij te houden is de gemiddelde “pickordertijd” lang en het aantal foutieve pickorders hoog. De administratieve handelingen zorgen daarbij ook voor de nodig frustratie bij uw magazijnmedewerkers. Ook worden er snel fouten gemaakt waardoor er een minder accuraat beeld is van de goederen in het magazijn. Om deze problemen op te lossen kunt u een functionaliteit gebruiken voor barcode scanning & printing. Magazijnmederwerkers krijgen een mobiel apparaat, een portable data assistants (PDAs), mee. Met deze PDAs kunnen zij barcodes op de goederen in het magazijn scannen. Zodra een goed gescand was, komt de productdata direct (real-time) in het ERP systeem. De PDAs ontvangen zelf ook informatie vanuit het ERP systeem. Zo krijgt de magazijnmedewerker op het PDA real-time door waarom een product niet mag worden gepakt.

Barcode scanning
Standaard aanwezig

Berekenen landed costs Landed cost zijn de totale kosten voor het transporteren van artikel. Denk hierbij aan invoerrechten, inspectiekosten, verzekeringskosten, invoerbelastingen etc. Met deze functionaliteit kunnen deze kosten apart worden berekend op basis van de herkomst, de bestemming en de producten van een zending.

Berekenen landed costs
Standaard aanwezig

Landed costs als eenheden Landed costs kunnen worden worden berekenend per verzonden eenheden.

Landed costs als eenheden
Standaard aanwezig

Landed costs als percentages van verzendingen Landed costs kunnen worden berekenend op percentages van verzendingen.

Landed costs als percentages van verzendingen
Standaard aanwezig

Landed costs toegewezen aan één factuur De landed costs kunnen worden toegewezen aan één factuur.

Landed costs toegewezen aan één factuur
Standaard aanwezig

Landed costs toegewezen aan meeredere facturen De landed costs kunnen worden toegewezen aan meerdere facturen.

Landed costs toegewezen aan meeredere facturen
Standaard aanwezig

Electronic data interchange Deze ERP systemen ondersteunen het gebruik van electronic data interchange (EDI). Met EDI ondersteunt u computer-to-computer communicatie tussen gebruikers. De elektronische uitwisseling van bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen, berichten of bevestigingen gaat sneller, accurater en precies. Steeds vaker eisen grote bedrijven dat hun partners en leveranciers specifieke EDI standaarden ondersteunen.

Electronic data interchange
Kan met maatwerk

Retouren (RMA) Wanneer een leverancier een product levert dat niet aan de eisen voldoet is het in sommige gevallen mogelijk om deze terug te sturen. De functionaliteiten voor retouren zorgen ervoor dat dit proces in goede banen verloopt.

Retouren (RMA)
Standaard aanwezig

RMA op basis van codes Retours kosten een bedrijf veel geld. Om te het aantal retours omlaag te brengen moet u een goed inzicht hebben wáárom uw klanten producten terugsturen. Met deze functionaliteiten kunt u zelf codes meegeven aan redenen waarom een product wordt geretourneerd. Doordat u zelf een code kan aanmaken per geval heeft u erg veel vrijheid in het bijhouden wáárom iemand een product terug stuurt.

RMA op basis van codes
Beperkte ondersteuning

Tracking van alle returns Leveringen die retour worden gestuurd kosten een bedrijf veel geld. Het is dus belangrijk om goed zicht te hebben op de herkomst en de hoeveelheid retouren. Dit ERP systeem heeft een goede functionaliteit om alle retouren te volgen en te tracken.

Tracking van alle returns
Beperkte ondersteuning

Tracing Tracing geeft, vanaf de plaatsing van de order tot aan de eindbestemming, inzicht in waar het product zich bevindt.

Tracing
Standaard aanwezig

Historisch overzicht mutaties In het historisch overzicht kunt u alle mutaties terugvinden op basis van het serienummer.

Historisch overzicht mutaties
Standaard aanwezig

Sourcing en inkoop Er kan op veel verschillende manieren ingekocht worden. Met sourcing wordt onderzocht welke van deze manieren het meest efficiënt is om vervolgens op deze manier de inkoop te regelen.

Sourcing en inkoop
Standaard aanwezig

Traceer producten op serienummers Het traceren en volgen van producten heeft het voordeel dat het veel informatie oplevert over de productieprocessen. De traceerbaarheid van de producten helpt ook bij bijvoorbeeld het minimaliseren van het aantal producten bij een fout in het productieproces.

Traceer producten op serienummers
Standaard aanwezig

Warehouse management

Ontvangen goederen Een magazijn beheren begint met de goederen die worden geleverd. De automatisering van dit proces zorgt ervoor dat alles wat binnenkomt wordt geregistreerd waardoor de voorraad correct wordt bijgehouden.

Ontvangen goederen
Nee

Orderpicking De functionaliteiten voor orderpicking helpen bij het optimaliseren van het proces van het verzamelen van een order uit het magazijn.

Orderpicking
Standaard aanwezig

Lokalisatie Deze ERP functionaliteiten “vertellen” de magazijnmedewerker via een mobiel apparaat waar de goederen precies in het magazijn staan. Uw medewerkers lopen dus altijd direct naar de juiste artikelen en hoeven geen tijd meer te verspillen aan lange zoektochten.

Lokalisatie
Standaard aanwezig

Per item Orderpicking per item is de meest standaard vorm van orderpicking. Zodra een order is doorgegeven wordt deze direct opgehaald uit het magazijn. Dit is minder efficiënt dan wavepicking maar de bestellingen worden wel sneller geleverd.

Per item
Standaard aanwezig

Wavepicking Wavepicking is een vorm van orderpicking waarbij pickorders worden afgehandeld in vaste interval. Dit is voornamelijk om de productiviteit van magazijnmedewerkers te verhogen.

Wavepicking
Standaard aanwezig

Orders verwerken De geplaatste orders worden direct naar het warehouse gestuurd en kan men direct beginnen met het verzamelen en gereed maken van de order.

Orders verwerken
Standaard aanwezig

Put-away Een systeem met put-away berekent de meest efficiente plek om binnenkomende goederen op te slaan. In dit proces wordt onder andere rekening gehouden met de opslagruimte en de tijd dat het kost om de goederen op te bergen maar ook de tijd om te picken.

Put-away
Standaard aanwezig

Ideale plek wordt gesuggereerd Deze ERP functionaliteiten berekenen de beste plek om binnenkomende goederen in uw magazijn op te slaan. Op deze manier kan het magazijn veel efficiënter worden gebruikt.

Ideale plek wordt gesuggereerd
Standaard aanwezig

Op basis van specifieke pallet Goederen worden weggezet op basis van de specifieke pallet, verpakkingen of individuele artikelen.

Op basis van specifieke pallet
Standaard aanwezig

Routing De routing functie berekent de snelste route om alle bestellingen uit het magazijn op te halen.

Routing
Standaard aanwezig

Workflows

Visueel overzicht Deze ERP systemen hebben een eenvoudig te gebruiken visueel overzicht van de workflows binnen uw organisatie. Hoe meer workflows, hoe minder flexibel uw werknemers hebben om autonoom zaken te regelen. Dat is niet erg zo lang de ingestelde workflows weloverwogen zijn. Het is echter mogelijk dat u het overzicht verliest en niet precies meer weet welke workflows op wat voor manier lopen. Dan is zo een overzicht erg handig.

Visueel overzicht
Standaard aanwezig

Workflows met automatische reminders Een workflow met automatische reminders wijzen u op zaken die u normaal gesproken wellicht over het hoofd zou zien. Een van de meest voor de hand liggende voorbeelden is een betalingstermijn die is afgelopen. Het is dan handig dat er een automatische reminder gaat naar de financiële administratie zodat zij kunnen informeren bij de betalingsplichten. Een andere toepassing is voor servicemanagement. Als een klant een klacht indient dan moet deze natuurlijk zo snel mogelijk worden opgelost. U wilt geen klanten verliezen of een slechte reputatie opbouwen. Op het moment van de klacht wordt er een “ticket” aangemaakt. Zodra een ticket te lang in behandeling is kunt u automatische reminders sturen. U zorgt er zo voor dat nooit meer een klacht te lang blijft liggen.

Workflows met automatische reminders
Standaard aanwezig

Workflows voor goedkeuren transacties Met deze functionaliteit hebben bevoegden de mogelijkheden om transacties goed te keuren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reclamaties. Dat is een aspect binnen uw organisatie wat u waarschijnlijk wilt overlaten aan een select groepje medewerkers. Als er ten onrechte reclamaties worden goedgekeurd kan dit schade opleveren voor uw omzet. Deze functionaliteit zorgt er voor dat de bevoegden online eenvoudig transacties kunnen beoordelen en goedkeuren.

Workflows voor goedkeuren transacties
Standaard aanwezig

Workflows zelf aanpassen Bij deze ERP systemen kunnen workflows worden ingesteld zonder de tussenkomst van een programmeur. Over het algemeen hebben managers en mensen op de werkvloer het beste beeld hoe de workflows moeten lopen. Met deze functionaliteit kunnen managers direct aan de slag zonder iedere keer op een IT medewerker te moeten wachten.

Workflows zelf aanpassen
Standaard aanwezig

Besturingssysteem

Linux
Geen
Mac OS
Geen
Windows Vista
Beperkt
Windows XP
Beperkt
Windows 7
Primair
Windows 8
Primair
Windows 10
Primair
Unix
Geen
Anders
Geen

Mobiel

Android
Ja
iOS
Ja
Blackberry
Nee
Windows Phone
Nee

Browser

Chrome
Geen
Firefox
Geen
Edge
Geen
Safari
Geen

Database

Access
Geen
Btrieve
Geen
FoxPro
Geen
Hana
Geen
IBM DB2
Geen
Informix
Geen
Microsoft SQL
Primair
mySQL
Geen
Oracle
Geen
Pervasive SQL
Geen
PostgreSQL
Geen
Progress
Geen
Sybase
Geen

Netwerk

IBM S/390
Geen
IBM AS/400
Geen
Linux
Geen
macOS
Geen
Microsoft
Primair
Novell NetWare
Geen
Unix
Geen

Support

E-mail De leverancier van deze oplossing ondersteunt u bij vragen of opmerkingen per e-mail.

E-mail
Nee

FAQ De leverancier van deze oplossing ondersteunt u bij vragen of opmerkingen door middel van Frequent Asked Questions (FAQ).

FAQ
Nee

Handleidingen De leverancier van deze oplossing ondersteunt u bij vragen of opmerkingen met een uitgebreide collectie handleidingen.

Handleidingen
Nee

Live Chat De leverancier van deze oplossing ondersteunt u bij vragen of opmerkingen met een live chat.

Live Chat
Nee

Telefonisch De leverancier van deze oplossing ondersteunt u bij vragen of opmerkingen met telefonische ondersteuning.

Telefonisch
Nee

Video De leverancier van deze oplossing ondersteunt u bij vragen of opmerkingen met een uitgebreide collectie video's.

Video
Nee

Lokale support

Nederland
Nee
België
Ja
Duitsland
Nee
Frankrijk
Nee
Oostenrijk
Nee
Verenigd Koninkrijk
Nee
Zwitserland
Nee
Andere
Nee

Taal interface

Nederlands
Ja
Engels
Nee
Duits
Nee
Frans
Nee
Spaans
Ja
Andere
Nee

Tax compliance

Nederland
Nee
België
Ja
Duitsland
Nee
Frankrijk
Nee
Oostenrijk
Nee
Verenigd Koninkrijk
Nee
Zwitserland
Nee
Andere
Ja

Broncode

Closed source Deze oplossing is closed source.

Closed source
Beperkt

Open source Deze oplossing is open source.

Open source
Beperkt

Ecosysteem

Ecosysteem
Nee

Gratis trial

Gratis trial
Nee

Sandbox

Sandbox
Nee

Casestudies